11.28.2011

Cagayan de Oro

...been there last weekend. Had so much fun.

1 comment:

Audrey Ang said...

ahhh diyan ka pala pumunta. Nice! :)